Evropa

kolik-a-kam-mapa
zdroj: dokument a web Eurostatu, zpracování: MM, DC

Státy udělují azyl (mezinárodní ochranu, status dle Ženevské úmluvy), ale často více lidem dočasný status doplňkové ochrany nebo humanitární status.

  • Španělsko udělilo loni 385 azylů a 1 200 lidem status doplňkové ochrany
  • Holandsko 2 485 azylů a 9 290 lidem status doplňkové ochrany
  • Itálie 9 315 lidem humanitární status a 7 235 doplňkových ochran
  • Švédsko 10 245 azylů a 19 095 lidem doplňkovou ochranu

V ČR se humanitární status příliš neužívá, v roce 2014 byl udělen azyl 82 lidem a  285 lidem doplňková ochrana.

Odkud  pocházejí  žadatelé?

Do různých evropských zemí míří žadatelé z různých zemí původu:

  • do Švédska loni nejvíce (30 000) Syřanů a 11 000 Eritrejců
  • ve Francii žádali o azyl nejčastěji lidé z Konga a Ruska
  • v Británii Pákistánci a Eritrejci
  • v Rakousku Syřané a Afghánci

Azyl v Evropě v roce 2014
získali žadatelé z těchto zemí:

kolik-azyl-podle-zemi

zdroj dat: Eurostat

V roce 2015

Letos očekává Německo odhadem 800 000 uprchlíků.
V prvním čtvrtletí roku 2015 Německo registrovalo asi 73 000 žadatelů o azyl, Maďarsko 32 000, Itálie 15 300, Francie 14 800 a Švédsko 11 400 žadatelů.

Ve Švédsku souhlasí s přijímáním imigrantů 71 až 77 % lidí, v Německu je v bývalé východní části 46 % obyvatel migrační vlnou znepokojeno, v západní části jen 36 %.

V České republice a na Slovensku imigranty vítá mezi 15 až 21 % lidí.

zdroj: The Independent, průzkum eurostat, 5. 9. 2015