Organizace pro pomoc uprchlíkům

kdo-pomaha_opuwww.opu.cz

Organizace poskytuje bezplatnou poradenskou, právní a sociální pomoc
uprchlíkům a cizincům v nouzi v pobočkách v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Plzni.

Provozuje sociální službu Dům na půl cesty pro klienty, kteří dovrší
věk zletilosti.

Vedle práce v sídle OPU v Praze, kde jsou každý pracovní den cizím státním příslušníkům k dispozici experti OPU navštěvuje pravidelně pobytová střediska, azylová zařízení a zařízení pro zajištění cizinců v ČR, ve kterých pomáhá žadatelům o azyl v řešení jejich právních a jiných problémů.

KDO SE MŮŽE NA OPU OBRACET:

  • cizinci se všemi typy pobytů ze zemí mimo EU a jejich rodinní příslušníci
  • cizinci ze zemí EU, kteří se ocitli nouzi a nejsou schopni se sami zorientovat v prostředí
  • žadatelé o mezinárodní ochranu, azylanti, držitelé doplňkové ochrany a jejich rodinní příslušníci

Zvláštní pozornost věnuje OPU zranitelným skupinám (nezletilým bez doprovodu, osamělým ženám, apod.)