Žadatel o azyl

Žadatelem o azyl je člověk, který o sobě tvrdí, že je uprchlík a žádá mezinárodní ochranu před pronásledováním nebo nebezpečím vážné újmy v zemi původu. Každý uprchlík je tedy nejprve žadatelem, ale ne každému žadateli bude přiznán statut uprchlíka.

V době, kdy člověk čeká, zda jeho žádosti bude vyhověno či nikoli, hovoříme o „žadateli o azyl” či „žadateli o mezinárodní ochranu”.

Lidé, jejichž žádosti není v řádném řízení vyhověno, resp. mezinárodní ochrana jim není udělena ani formou azylu, ani formou doplňkové ochrany, mohou být vráceni do země původu.

 

V roce žádalo azyl v ČR azyl byl udělen
2014 1156 osob 82* lidem
2015 (do 30. 7.) 823 osob 35 lidem

* eurostat uvádí 75 osob, zde dle mvcr.cz