Nadační fond Generace 21

www.gen21.cz

Hlavním projektem NF G21 je úsilí dostat do bezpečí do České republiky křesťanské a jezídské rodiny s dětmi a sirotky, jejichž životy jsou ohroženy v Iráku a v Sýrii.

NF G21 v těchto dnech shromažďuje společně s dalšími partnery nabídky na případné ubytování rodin, finanční prostředky na náklady spojené s tímto projektem a pokouší se nalézt podporu v parlamentu a u příslušných úřadů.

Cíl: Pomoc lidem z Iráku a Sýrie perzekuovaným kvůli jejich vyznání. Dovést je do bezpečí v ČR a pomoci jim se začleněním do společnosti.

K naplnění tohoto cíle má NF G21 následující předpoklady:

  • Prostřednictvím několika spolupracovníků přímo z oblasti má možnost zajistit jmenné seznamy uprchlíků z křesťanských a jezídských komunit, kteří nejsou bezpečnostním rizikem pro ČR.
  • Má k dispozici a dále rozšiřuje seznam krátkodobých a střednědobých ubytovacích kapacit v ČR, které jsou k dispozici okamžitě nebo v blízké době.
  • Má přislíbeny a shromažďuje finanční zdroje na pokrytí nákladů na dopravu, ubytování, stravu, pojištění a další nutné náklady na přijetí těchto uprchlíků.
  • Shromažďuje nabídky tuzemských především křesťanských komunit, které jsou připraveny prakticky pomáhat v každodenním životě případným přijatým uprchlíkům a jejich rodinám.
  • NF G21 je připraven na spolupráci při aplikaci integračního programu pro ty uprchlíky, kteří by zůstali v ČR, aby jim byla poskytnuta psychologická a duchovní podpora, zajištěna jejich jazyková adaptace, vzdělávání, právní podpora a vytvořeny pracovní příležitosti s cílem integrace do společnosti v České republice.