Navracející se uprchlíci

Pro miliony uprchlíků zůstává myšlenka na návrat domů hlavní nadějí. Dobrovolný návrat v situaci, kdy to bezpečnostní podmínky umožňují, představuje pro ně nejúspěšnější možné řešení.

Dobrovolný návrat je jedním ze tří dlouhodobých řešení uprchlictví. Má-li ale představovat trvalé řešení, lze k němu přistoupit jen tehdy, pokud znamená příslib důstojného života v bezpečí. Předpokladem je proto závazek země původu pomáhat navracejícím se uprchlíkům s jejich reintegrací. Mezinárodní společenství pak může v dané zemi dále přispívat k udržení stability.

Lidé se k návratu musejí rozhodovat dobrovolně a se znalostí všech zásadních okolností.

 

kdo-je-kdo-vykricnik

Do Afghánistánu se po roce 2002 vrátilo více než 5 milionů uprchlíků z předchozích válek.

Po skončení konfliktu v Kosovu se zpět vrátilo 903 lidí z 1034, kteří získali dočasné útočiště v Čechách.

unhcr-centraleurope.org
clovekvtisni.cz/cs/migrace